Регіональний медичний центр клінічної імунології та алергології

Регіональний медичний центр клінічної імунології та алергології знаходиться на базі ЛОКДЦ.
Надає спеціалізовану консультативну допомогу хворим на імунопатологію та алергічні хвороби.

Скеруванню до лікаря-імунолога підлягають хворі на:
– хронічні, рецидивуючі або затяжні захворювання;
– з нестійкою ремісією;
– наявністю дисфункції імунної системи;
– встановленими змінами морфо-функціонального стану органів імунної системи;
– наявністю вад розвитку органів та тканин, що можуть супроводжувати первинні імунодефіцити;
– наявністю імунодефіцитів в кровних родичів;
– тривалими перебуваннями під впливом шкідливих фізичних факторів та/або психоемоційного стресу;
– ознаками синдрому підвищеної та хронічної втоми;
– наявністю стійких та значних змін показників лейко-та/або імунограми.

А також хворі на:
– аутоімунні хвороби;
– алергічні хвороби, що потребують імунологічного моніторингу чи інтенсивної неспецифічної імунотерапії;
– при необхідності імунологічного моніторингу чи трансплантації органів та тканин;
– імунозалежне безпліддя;

Стани після проведення:
– тривалої імуносупресивної терапії, ГКС, цитостати ками, глюкокортикостероїдами;
– рентгентерапії або променевої терапії

Лабораторні дослідження проводяться в імунологічній лабораторії за бюджетні кошти це:
– лімфограма (популяції та субпопуляції лімфоцитів з використанням моноклональних антитіл);
– дослідження активності фагоцитів;
– ревмопроби;
– холодові проби;
– циркулюючі імунні комплекси;
– визначення загальної комплементарної активності сироватки крові.

Визначення стану імунної системи проводиться за попереднім записом після консультації лікаря-імунолога 13, 14 кабінети, термін виконання аналізів 10 днів. Обстеження проводяться вівторок, четвер з 8:30-10:00 натще.

На базі ЛОКДЦ проводяться семінари для лікарів позаштатних імунологів, сімейних лікарів терапевтів згідно графіку затвердженим Департаментом ОЗ ЛОДА. Всі учасники отримують сертифікати.