Рентген: коди обстежень

Назва обстеженняКабінет №Код обстеження
Р001 Rg-графія.Скопія ОГК
Р002 Rg орг.груд.пор.(коса проекцєя
Р003 Rg орг.гр.кл.(бокова/пр)п.л.
Р004 Rg орг.гр.кл.конр.страв.п.пр.
Р005 Rg орг.гр.клєтки з конт.страво
Р006 Rg щитов.з-зи при забоях
Р010 Флюорографiя
Р011 Кiмографiя.
Р012 Приц.Rgсерця в прямєй проекцєі
Р013 Приц.Rg серця в боковєй проек.
Р014 Досл.сеpц.з контp.стpав.
Р015 Кардiостимулятор.
Р021 Полiпроек.Rg страв.за екраном
Р022 Приц.Rg страв.на варєкоз.
Р023 Сер.приц.Rg шлун.за екраном
Р024 Rg шл.,12п/к в ум.реляксацєі
Р025 Rg ш.,12п/к ум.пiдвищен.тонусу
Р026 Rg шл. в ум.подвєйного контр.
Р027 Rg шлун.12п/к на вис.кровотечє
Р028 Прицiльна Rg 12 п/к.
Р029 Беззон.релякс.дуоденографєя
Р030 Зонд.реляк.дуоденографєя
Р031 Зонд.релякс оклюз.дуоденограф.
Р032 Реляк.зон.д-г вив.папiли
Р033 Рел.оклюз.д-г вив.папiли
Р034 Rg тон.киш.cерiя пр.зн.
Р035 Rg шл. в ум.потр.контр.
Р040 Rg тов.киш.через24пiс.б.
Р041 Оглядова черевн.порожн
Р042 Iрiгографiя
Р043 Iрiгограф.в умов.релякс.
Р044 Iрiг.в ум.потр.контр.
Р045 Iрiгографiя з виводом.
Р046 Парiетографiя тов.кишки
Р047 Томопарiетогр.тов.киш.
Р060 Пероральна холецистогр.
Р061 В/в холецистохолангiог.
Р062 Ч/ш холангiохолецистогр.
Р063 Операцєйна холангiографiя
Р064 Rg печiн/селез.пневмопер
Р065 Спленопортографiя.
Р066 Огляд.Rg пiдшлун.залози
Р067 Приц.Rg пiдшлун.залози
Р068 Т-я пiдшл.пневмоперетб/п
Р069 Пр.кон.т-я пiдш.ретропн
Р070 Ретр.вiрсун.на опер.ст.
Р071 Антеградна вiрсунгограф.
Р080 Рентгенографiя нирок.
Р081 Rg нирок з ретропневмоперитон.
Р082 Iнфузiйна(в/в) пi∙лографiя.
Р083 Антеградна пi∙лографiя.
Р084 Ретроградна пi∙лографiя.
Р085 Пневморетрогр.пi∙лографєя
Р086 Уретерографiя.
Р087 Цистографiя висхiдна.
Р088 Цистогр.з подв.контраст.
Р089 Черезшкiрна пiслографiя.
Р090 Метросальпiнгографiя.
Р091 Уретроцистографiя.
Р092 Rg наднирю.при ретропн.
Р100 Ангiокардiогр.1 серiя
Р101 Ангiопульмоногр.2 серii
Р102 Ангiоенцефалогр.> 2 сер.
Р103 Аортограф.1сер.2сер.>2с.
Р104 Артерiограф.1с.2с.>2с.
Р105 Бронхогр.пiд мiсц.знеб.
Р106 Венографiя.
Р107 Дакрiоцистографiя.
Р108 Лiмфографiя.
Р109 Лiмфопiреографiя.
Р110 Маммографiя.
Р111 Маммографiя з контрастом
Р112 Томопарiетографiя.
Р113 Фiстулографiя.
Р114 Фiстулогр.двi i > нориць
Р115 Дискографєя
Р116 Мєслографєя
Р117 Пневмомедєастєнографєя
Р120 Rg черепа в 2-х проек.
Р121 Rg турецького сiдла.
Р122 Rg гаймор.пор.в 2-ох пр.
Р123 Rg дод.пазух з контрас.
Р124 Rg фронт.пазух з контр.
Р125 Рентгенографiя орбiт.
Р126 Rg орбiт з протезом.
Р127 Rg зорового нерва.
Р128 Rg сосцев.вiдр.поШюллеру
Р129 Rg пiрамiдок по Стенверсу
Р130 Rg пiрамiдок по Майсру
Р131 Rg кiсток лицев.скелету
Р132 Rg виличк.кiст./скул.дуг
Р133 Rg кiсток носа
Р134 Rg нижньоє щелепи.
Р135 Рентгенографiя зубiв.
Р136 Панаграфiя.
Р137 Сiалографiя.
Р138 Rg дна порожнини рота.
Р141 Кістково суглобова система
Р142 Rg гр. вiд.хр.в 2-х пр.
Р143 Rg поп-криж.вiд.хр.в2-х
Р144 Rg куприка в 2-х проек.
Р145 Rg хребта з функц.навантаження рентгендіагностика
Р146 Рентгенографiя ключиць.
Р147 Rg лопатки в 2-х проек.
Р148 Rg плеч.сугл.в 2-х пр.
Р149 Rg плеч.кiс.в 2-х проек.
Р150 Rg лiктьов.сугл.в 2-х пр
Р151 Rg к.передпл.в 2-х прое.
Р152 Rg пром-зап'яс.сугл.в2-х
Р153 Rg кистiв рук.
Р154 Rg кiсток тазу.
Р155 Rg кульшових суглобiв
Р156 Rg стегнових кєсток
Р157 Rg колiн.сугл.в 2-х пр.
Р158 Rg гомєлкових кєсток
Р159 Rg гомiлк-ступн.суг.2пр.
Р160 Rg стопи в 2-х проекцєях
Р161 Rg ребер(заднi переднi)
Р162 Rg грудини
Р200 Полiпозиц.Rs орг.груд.порожн.
Р201 Rs орг.гр.кл.конт.с.п/пр
Р202 Rsорг.гр.кл.конт.стр.б/к
Р203 Rs середостєння
Р204 Поліпроекц.Rs серця
Р205 Rs ОГК
Р206 Рентгенографія та скопія ШКТ
Р208 Полiпроек.Rs стравоходу
Р209 Rs страв.в ум.релякс.
Р210 Огляд.Rs черевн.порожн.
Р211 Рентгеноскопiя шлунка.
Р212 Rs шлун.в ум.реляксацiї
Р213 Rs шлун.в ум.пiдвищ.тон.
Р214 Rs шлун.в ум.подв.контр.
Р215 Rs шлун.в ум.потр.контр.
Р216 Парiстоскопiя шлунка.
Р217 Rs 12 (палоi кишки)
Р218 Rs в ум.беззонд.релякс.
Р219 Зонд.релякс.дуоденоскоп.
Р220 Rs шл.i 12 п/к на в.кр.
Р221 Rs шл.в постоопер.перiод
Р222 Rs шл.ускл.постоопер.пер
Р223 Rsшл.поруш.мот/евак.Сагт
Р224 Парiстоскопiя.
Р225 Rs тонкого кишечника.
Р230 Rs т.кишеч.серiяч/p24пBa
Р231 Iрiгоскопiя.
Р232 Iрiгоскоп.в ум.релякс.
Р233 Iрiгоск.в ум.потр.контр.
Р234 Iрiгоскопiя з виводом.
Р235 Парiстоскоп.товст.кишки
Р236 Пероральна холецистоск.
Р237 Р-скопія органів малого тазу